Våra tjänster

 • Certifiering mot ISO 9001

  Vi guidar och leder ert företag igenom hela certifieringsprocessen eller deltar i den omfattning ni själva önskar.
 • Framtagning av nya ledningssystem i mjukvaran 2conciliate

  Vi bygger processorienterade ledningssystem i mjukvaran 2conciliate.
 • Effektivisering av befintliga ledningssystem

  Många företag har gamla, ineffektiva och administrativt tunga ledningssystem. Vi kan hjälpa till att banta systemen och göra dem effektivare och mindre administrativa.
 • Processkartläggning

  Att kartlägga sina processer är ett effektivt sätt att skapa en samsyn över den egna verksamheten. Gränssnitt och ansvarsområden tydliggörs. Vi hjälper er gärna med detta.
 • Internrevisioner mot ISO 9001

  Det är lätt att bli ”hemmablind när man reviderar den egna verksamheten. En extern internrevisor kan därför bli en katalysator för det egna förbättringsarbetet.
 • Kvalitetssamordning

  Vi återkommer gärna regelbundet och hjälper er med det löpande kvalitetsarbetet.
 • Utbildning

  Vi skräddarsyr utbildningar tillsammans med er inom kvalitet och processtyrning.
 • Projektledning

  Vi har flerårig erfarenhet från ledning av företag inom tillverkningsindustrin och projektledning av utvecklingsprojekt, t.e.x implementering /byte av affärssystem, ISO certifiering, maskininvesteringar. Stäm av med oss om vår erfarenhet matchar ert behov.
 • EN 1090-1 certifiering

  Från och med 1/7 2014 är det lag på att alla bärande byggkomponenter i stål ska vara CE märkta. Detta innebär att alla tillverkande företag som placerar bärande byggkomponenter i stål på marknaden måste certifiera sig mot EN 1090-1. Vi hjälper er igenom den processen.

Partners

2conciliate Business Solutions AB Tillhandahåller metoder och verktyg för att visualisera, engagera
Läs mer

Våra kunder